Sông Cầu Hà Bắc » Sản phẩm » Gạch không nung » Gạch 2 hàng lỗ 3 vách (390x100x130) Mác 75

gach-2-hang-3-lo

Gạch 2 hàng lỗ 3 vách (390x100x130) Mác 75

Xây móng xây tường chịu lực
Tiêu chuẩn :  Standard IOS 9001:2008, TCVN 6477:2011, ASTM C140
Tư vấn hỏi đáp :  0241 3816139 – 093 4391568

 

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Các thông số tính toán – Calculation paramentersTrọng lượng – Weight(kg)
Kích thước – Dimension (mm)390x100x19010.8
Viên/1m2 đặc – Bricks/1m213.5145.7
Viên/1m3 đặc – Bricks/1m3134.91,457.5
Viên/1m2 xây dựng – Bricks/1m2 building12.7130.4
Viên/1m3 xây dựng – Bricks/1m3 building126.81304.3
Lượng vừa dùng cho 1m3 xây (m3) – Total building mortar0.116189

Thể tích = 5.88 viên gạch đất nung – Volume = 5.88 clay burned brick (210x100x60 mm)

Các thông số tính toán – Calculation paramentersTrọng lượng – Weight(kg)
Kích thước – Dimension (mm) 390x100x13010.8
Viên/1m2 đặc – Bricks/1m213.5145.7
Viên/1m3 đặc – Bricks/1m3134.91,457.5
Viên/1m2 xây dựng – Bricks/1m2 building12.7130.4
Viên/1m3 xây dựng – Bricks/1m3 building126.81304.3
Lượng vừa dùng cho 1m3 xây (m3) – Total building mortar0.116189

Thể tích = 5.88 viên gạch đất nung – Volume = 5.88 clay burned brick (210x100x60 mm)